QUAN TRỌNG!!!

Chúng tôi xin thông báo từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 9, 2024 trang web của chúng tôi đang trong giai đoạn thay đồi và hoàn chỉnh.  Trong thời gian này quý bạn có thể gặp một vài trục trặc và gián đoạn.  Chúng tôi thành thật xin lỗi về những bất tiện này và xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý bạn trong lúc chúng tôi tạo dựng một trang web tốt đẹp hơn.

Học bổng.

Vào năm 2014 LDL Tuổi Hạc thành lập chương trình Học bổng Tuổi Hạc với sự đóng góp riêng từ BS và bà Phạm Hữu Diệu. Chương trình này nhằm khích lệ các
sinh viên học giỏi, có khả năng lãnh đạo và đóng góp trong các sinh hoạt cộng đồng. Hằng năm chúng tôi khuyến khích sinh viên của tất cả các ngành học: mỹ thuật, thương mãi, kỹ sư, nhân văn, xã hội và sức khỏe hiện đang học tại các đại học Ontario hãy nộp đơn ghi danh chương trình học bổng này. 

Cho đến nay Học bổng LDL TH đã được cấp cho hơn 60 sinh viên Việt Nam xuất sắc để giúp thêm cơ hội học hành cho các em cũng như để đầu tư vào những lãnh đạo trẻ cho cộng đồng chúng ta trong tương lai. Những sinh viên trúng giải sẽ được mời tham dự Đêm Đại nhạc hội gây quỹ hằng năm và các em sẽ được trao học bổng trong buổi sinh hoạt văn hóa này trước đông đảo khán thính giả của cộng đồng.

Cùng đóng góp vào Quỹ học bổng LDL TH ngoài BS & bà Phạm Hữu Diệu còn có ÔB Lê Anh Tuấn, Bà Nguyên Bình, ÔB Nguyễn Hữu Châu Thi, Bà Nguyễn Phương Lan, ÔB Nguyễn Trọng Phu, Ông Alex Nguyễn Noriega, Dr. & Bà Trần Kim Quang, ÔB Trần Sĩ Minh.

Những điều kiện cần cho học bổng năm 2024-2025:

  • Chương trình mở rộng cho học sinh lớp 12 sẽ vào năm thứ nhất đại học niên khóa 2024-2025.
  • Cho các sinh viên đại học từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và các sinh viên đã tốt nghiệp đang học tiếp các ngành chuyên khoa.
  • Sinh viên tất cả các ngành học đều được nhận đơn.
  • Sinh viên phải là người gốc Việt.
  • Hiện đang sống tại tỉnh bang Ontario.
  • Đang học toàn thời gian niên khóa 2024-2025 tại một trường đại học chính thức.

  Để nộp đơn ghi danh học bổng năm 2024 xin bấm vào, đây.

  2023 Scholarship Winners List

  Mathew Hoàng Lê
  MSc – Kinesiology & Health Science, York University

  Paul Tiêu Minh Thuận
  MD/PhD, University of Toronto

  Alex Nguyễn Kỳ Anh
  MPH – Nutrition & Dietetics, University of Toronto

  2022 Scholarship Winners List

     

  Catriona Nguyễn Ngọc Trang  

             Award of Excellence – Top Honouree
  BDes – Sp.Hons, Yr 2, York University

    Hà Julie Như

           Award of Excellence – Dương Thị Kim Tiếng
  BSc Life Science, Yr 2, McMaster University

  Jacquelyn Nguyễn Phước Thanh Ngân

                             Award of Excellence   
  BSc with c.Admission Pharmacy, Yr 1, University of Waterloo

  Jennifer Trương Kiều Oanh

                             Award of Excellence 
  MA: Counselling Psychology, Yr1,Yorkville University 

  Thân Minh-Anne

                            Visionary Essay Award 
  BSc Biology, Yr 4. York University

  2021 Scholarship Winners List
  2020 Scholarship Winners List
  2019 Scholarship Winners List

  Michelle Phạm Uyên Minh Diễm, Bachelors: Medical Sciences & Business Administration, Western University

  Jessica Nguyễn Phước Thanh Nghi, Doctor of Medicine, Queen’s University

  Tina Nhân Bảo Ngọc, Bachelor: Health Sciences, McMaster University

  Tatiana Nguyễn Ngọc Ân, Bachelor: Health Sciences, University of Ottawa

  William Đoàn Nguyễn Khôi, Bachelor: Health Sciences, McMaster University

  Alexander Trịnh Gia Bảo, Diploma of Traditional Chinese Medicine, Ontario College of Traditional Chinese Medicine

  Thân Minh-Anne, Bachelor: Biology, York University

  Paul Tiêu Minh Thuận, Bachelor: Health Sciences, McMaster University

  Vũ Ngọc Đăng Khoa, Doctor of Pharmacy, University of Toronto

  Tô Quang Minh, Computer Programming and Analysis, Seneca College

  Thea Mary Vũ-Nguyễn, Bachelor: Business Management, University of Toronto

  Joseph Trần Tú, Bachelor: Applied Sciences, University of Toronto

  2018 Scholarship Winners List

  Laura Nguyễn Mai Chi, Bachelor: Health Sciences, McMaster University

  Paul Tiêu Minh Thuận, Bachelor: Health Sciences, McMaster University

  Tina Nhan, Bachelor: Health Sciences, McMaster University

  William Đoàn Nguyễn Khôi, Bachelor: Health Sciences, McMaster University

  Joanne Ong, Bachelor: Sociology, York University

  Tatiana Nguyễn Ngọc Ân, Bachelor: Health Sciences, University of Ottawa

  Catherine Nguyễn, Bachelor: Physician Assistant Degree, University of Toronto

  Stephanie Nguyễn Thục Nhi, Bachelor: Accounting & Financial Management, University of Waterloo

  David Trần, Bachelor: Neuroscience & Immunology, University of Toronto

  Tricia Tăng Hiếu Hạnh, Bachelor: Nutritional Sciences, Health & Disease, University of Toronto

  Timothy Nguyễn Minh, Doctor of Medicine, University of Ottawa

  2017 Scholarship Winners List

  Jessica Nguyễn Phước Thanh Nghi, Accelerated Route to Medical School from High School, Queen’s University

  Joanne Ong, Bachelor: Sociology, York University

  Nancy Vũ, Doctor of Medicine, McMaster University

  Laura Nguyễn Mai Chi, Bachelor: Health Sciences, McMaster University

  Paul Tiêu Minh Thuận, Bachelor: Health Sciences, McMaster University

  Justin Diệp Tư Trí, Bachelor: Medical Sciences, Western University

  Andrew Nguyễn Nhất Duy, Master of Global Health, McMaster University

  Nguyễn Bạch Kim, Doctor of Dental Medicine, McGill University

  Max Hoàng Trung Hiếu, Bachelor: Biomedical Sciences, Ryerson University

  Tina Nhan, Bachelor: Health Sciences, McMaster University

  Maxwell Trần Khải Minh, Doctor of Medicine, University of Toronto

  William Đoàn Nguyễn Khôi, Bachelor: Life Sciences, McMaster University

  Stacy Nguyễn Anh Thư, Doctor of Medicine, University of Toronto

  Tricia Tăng Hiếu Hạnh, Bachelor: Life Sciences, University of Toronto

  Richard Nguyễn Vinh Khang, Doctor of Dental Surgery, University of Toronto

  Andre Đào Bão Công, Bachelor: Medical Sciences, Western University

  2016 Scholarship Winners List

  Bạch Kim Nguyễn, Doctor of Dental Medicine, McGill University

  Justin Diệp, Bachelor – Medical Sciences, Western University

  Calvin Diệp, Doctor of Medicine, University of Toronto

  Kim Vũ, Bachelor -Health Sciences, McMaster University

  Timothy Nguyễn, Bachelor – Biomedical Sciences, University of Guelph

  Nancy Vũ, Master of Public Policy, Queen’s University

  James Vũ Doctor of Medicine Year, University of Ottawa

  Laura Nguyễn, Bachelor – Health Sciences, McMaster University

  Vy Nguyễn, Bachelor – Life Sciences, University of Toronto

  Edward Tong, Doctor of Dental Surgery, University of Toronto

  David Trần, Bachelor – Life Sciences , University of Toronto

  Kim Nhi Tạ, Bachelor – Life Sciences, University of Toronto

  2015 Scholarship Winners List

  Bạch Kim Nguyễn, Chemistry, York University

  Josephine Vũ, completed Masters in Management of Innovation (2014) at UofT, Doctor of Pharmacy at U of T

  Max Hoàng, Biomedical Science, Ryerson University

  Kim Vũ, Health Sciences program, McMaster University

  Calvin Diệp, Physiology, Western Universit

  Laura Nguyễn, Health Sciences, McMaster University

  Julia Bùi, Bachelor in Biomedical Science, University of Ottawa

  Nancy Vũ, Neuroscience and Immunology, U of T

  Trí Bùi, Pharm.D., U of T

  Timothy Nguyễn, Biomedical Sciences, University of Guelph

  Andy Trần, Cell and Molecular Biology, U of T

  2014 Scholarship Winners List

  Quỳnh Huỳnh, University of Toronto

  Calvin Diệp, Western University

  Kelly Lê, University of Toronto

  Timothy Minh Nguyễn, University of Toronto

  Trí Bùi, University of Toronto

  Theresa Hoàng, University of Toronto

  Catherine Nguyễn, University of Ottawa

  Kathleen Phạm, University of Guelph