QUAN TRỌNG!!!

Chúng tôi xin thông báo từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 9, 2024 trang web của chúng tôi đang trong giai đoạn thay đồi và hoàn chỉnh.  Trong thời gian này quý bạn có thể gặp một vài trục trặc và gián đoạn.  Chúng tôi thành thật xin lỗi về những bất tiện này và xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý bạn trong lúc chúng tôi tạo dựng một trang web tốt đẹp hơn.

How to Donate

PayPal

Donate with PayPal or credit card by clicking the following link:Paypal

 

E-transfer to ldltuoihac@gmail.com

Include your full name, your address, and the amount donated in the Message area to get a tax receipt)

Send a cheque

Addressed to:

LDL TUOI HAC ONTARIO
11088 Pine Valley Drive, Vaughan, ON L3L 0B9

Include your full name, your address, and the amount donated in the Message area to get a tax receipt)