Cập nhập về Đêm diễn THQH8

Cập nhập về Đêm diễn THQH8

Kính thưa Quý Đồng hương và các nhà Bảo trợ THQH8, Trong hai tháng qua, Ban Tổ chức (BTC) đã quảng bá poster của đêm ca nhạc gây quỹ Tiếng Hạc Quê Hương 8 (THQH8) để hổ trợ cho công tác xây dựng Làng Dưỡng Lão. Chương trình ca nhạc phong phú với 5 ca sĩ Thanh Lan,...
Cập nhập về Đêm diễn THQH8

Updated THQH8 Poster with Ca Sĩ Hương Thủy

Dear Guests and Sponsors of THQH8,   During the past two months, the Organizing Committee (BTC) of THQH8 has been promoting the poster of this fundraising event to support the construction of the Tuoi Hac Village campus of care. The music program featuring the five...
Golden Age Village for the Elderly 2023 Scholarship Program

Golden Age Village for the Elderly 2023 Scholarship Program

The Golden Age Village for the Elderly (GAVE) is pleased to announce the 2023 GAVE Scholarship Program. The aim of this Scholarship Program is to recognize excellence in academic achievements, leadership and community service and to invest in the next generation of...

HỌC BỔNG LÀNG DƯỠNG LÃO TUỔI HẠC ONTARIO 2023

Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario xin thông báo chương trình học bổng năm 2023. Học bổng nhằm khuyến khích thành viên trẻ của cộng đồng Việt Nam tỉnh bang Ontario tiếp tục trau dồi trình độ học vấn xuất sắc, nâng cao khả năng lãnh đạo để trở thành công dân gương mẫu...