QUAN TRỌNG!!!

Chúng tôi xin thông báo từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 9, 2024 trang web của chúng tôi đang trong giai đoạn thay đồi và hoàn chỉnh.  Trong thời gian này quý bạn có thể gặp một vài trục trặc và gián đoạn.  Chúng tôi thành thật xin lỗi về những bất tiện này và xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý bạn trong lúc chúng tôi tạo dựng một trang web tốt đẹp hơn.

Chủ trương:

Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu về việc chăm lo cho sự vui sống, sự an toàn và lành mạnh của người cư ngụ.

Sự tiếp xúc của chúng tôi với người cư ngụ đặt nền tảng trên sự hiểu biết, lòng thương yêu, nhẫn nhịn, vị tha và tôn trọng nguyên tắc tự do, dân chủ.

 Nhiệm vụ:

Cung cấp chỗ ở vừa túi tiền, cung cấp những dịch vụ giúp đỡ cho người cao niên trong cộng đồng, kể cả săn sóc cá nhân như bữa ăn, giúp ăn uống và thuốc men.

Tạo một chỗ cư ngụ vui vẻ, lành mạnh và một lối sống đầy đủ ý nghĩa thông qua nhiều khác biệt về văn hóa, di sản và sinh hoạt tôn giáo.

Chúng tôi cố gắng loại bỏ sự cô đơn và tình trạng cô lập thường thấy trong cuộc sống của các vị cao niên, cải thiện sức khỏe thể chất, tâm lý và sức khỏe tinh thần của người cư ngụ cũng như thân nhân của họ với các chương trỉnh giải trí và du ngoạn bên ngoài.

Giá trị

Tình thuơng:  Chúng tôi phục vụ người cư ngụ và thân nhân của họ với lòng thương yêu, tôn trọng và sự thành tâm.

Tôn trọng:  Chúng tôi nhận định mỗi người là một cá nhân riêng rẽ và tôn trọng kiến thức cũng như đức tin và những sự lựa chọn của họ.

Trách nhiệm về tài chánh và sự minh bạch:  Chúng tôi tuân thủ những quy tắc cao đẹp về tinh thần và giữ đúng những tiêu chuẩn chuyên môn,

Giao tế:  Chúng tôi xây dựng giao tế qua sự đối thoại cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

Phục vụ hết lòng:  Chúng tôi đề xướng một môi trường sống an toàn, hấp dẫn trong đó mọi người đều có thể dễ dàng tham gia.