QUAN TRỌNG!!!

Chúng tôi xin thông báo từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 9, 2024 trang web của chúng tôi đang trong giai đoạn thay đồi và hoàn chỉnh.  Trong thời gian này quý bạn có thể gặp một vài trục trặc và gián đoạn.  Chúng tôi thành thật xin lỗi về những bất tiện này và xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý bạn trong lúc chúng tôi tạo dựng một trang web tốt đẹp hơn.

 • Hon. Patrick Brown, Mayor, City of Brampton

 • Bùi Minh Trí, B.Architecture, Building System Technician, Apotex Inc.

 • Huy Anh Do, LLB, LLM

 • Mario Ferri, B.A, M.A, Local and Regional Councillor, City of Vaughan

 • Joseph Gulizia, CEO/President, Universal Care Inc.

 • Hoi Thi Hoang, Pharmacist

 • Jens Hovgaard, Ph.D. , President, Radiation Solutions Inc.

 • Dennis Keenan, Wards 3 & 4 Regional Councillor, City of Brampton

 • Martin Medeiros, Wards 3 & 4 Regional Councillor, City of Brampton

 • San Duy Nguyen, MD, FRCPC

 • Pha Nguyen, B.Sc.

 • Sandra Yeung Racco, B.M

 • Sam Seyadoussane, Founder, Virtual Medical Miracle Network

 • Joseph Wong, MD, Founder, Yee Hong Centre for Geriatric Care