Buổi đấu giá thầm lặng online “3 Ngày Hè Rực Rỡ” bắt đầu từ ngày 10 tháng Tám đến ngày 12 tháng Tám. Nhờ sự trợ giúp của các em sinh viên mùa hè và thiện nguyện viên, LDL đã tổ chức buổi đấu giá online đầu tiên. Chúng tôi cũng rất biết ơn các mạnh thường quân và nhà tài trợ đã giúp buổi đấu giá được thành công. Sau khi trừ các chi phí, chúng tôi đã gây quỹ được $5,502.

Để đọc báo cáo, xin hãy bấm vào đây: ThankYouLetterSilentAuction