CHƯƠNG TRÌNH GIÚP ĐỠ CỘNG ĐỒNG ONTARIO ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN 2022

Toronto – Chính phủ Ontario gia hạn chương trình Giúp Đỡ Cộng Đồng Ontario (OCSP) cho đến 2022 để bảo đảm quý vị cao niên có lợi tức thấp và những người khuyết tật được cung cấp thực phẩm, thuốc men và những nhu cầu thiết yếu khác trong thời gian dịch bệnh...
Doug Ford Thông Báo $1.75 billion Tiền Tài Trợ Vào Xây Dựng Nhà Dưỡng Lão

Doug Ford Thông Báo $1.75 billion Tiền Tài Trợ Vào Xây Dựng Nhà Dưỡng Lão

Chính phủ Ontario đã đưa ra kế hoạch tài trợ trị giá 1,75 tỷ đô la trong thời hạn 5 năm tới để đẩy nhanh các dự án xây dựng thêm các nhà dưỡng lão và giường chăm sóc dài hạn, những nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cho người cao niên. Các cơ sở dưỡng lão sẽ...