Ngày Tu Học An Lạc Mar 12, 2023 – Tổng kết, hình ảnh và videos

Có những ân tình mà lời nói không thể nào diễn tả hết ý nghĩ và tình cảm sâu nặng của người thọ ơn.  BQT Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc và tất cả anh chị em Thiện nguyện viên của Làng xin thành tâm cảm tạ công đức quý Thượng Tọa Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến cùng quý Chư...