Golden Age Village for the Elderly Gala Dinner and Show at the Rose Theatre, Brampton on Saturday, September 21st, 2019

List of Donations from 15 October 2014

Donor’s nameDonationBrickMonthlyLoan
Anh Chị Cán ThuBánh Chưng bán HCT
Phan Lâm & TâmAlbum hình LDL
Nguyễn T. Đà & Kim LiênHCT’s Photobooth
Định kỳ hàng tháng$10,005.00
Ẩn Danh$120.00
Bán bánh Chưng v.v...tại HCTết$389.50
BS Bui Xuan Nhiep$60.00
Chi Hung Ton$400.00
Chuong Dinh Ba$50.00
Dieu Thanh & Dieu Thinh$100.00$500.00
Donation box (BS Nhiếp & AC HC)$727.00
Donation box tại Hội Chợ Tết$726.15
Duong Loan$3,060.00
Duong van Hoa & GĐ$760.00
Ho Trong Giao$200.00
Kim, Ru & Hien$500.00
Lao Lân - Lao Vĩnh Chương$300.00
Lien Kim Dao$30.00
Luong Philip$100.00
Nguyen Lan / Quốc Dũng$200.00
Nguyen thi Kim Anh$100.00
Nguyen Thi Thanh$50.00
Nguyen Thuc$100.00
Nguyễn Tuyến/ Huỳnh Thương$400.00
Quang Huong$300.00
Son Hien$200.00
Tran Hong Lac$100.00
Trinh Yen Nga/ Yen Xuoi$180.00
Van thi Can$100.00
Vu Thi Cong$100.00
TỔNG CỘNG$5,312.65$780.00$10,305.00$3,460.00
Total$19,857.65