List of Donations from 15 October 2014

Donor’s nameDonationBrickMonthlyLoan
Anh Chị Cán ThuBánh Chưng bán HCT
Phan Lâm & TâmAlbum hình LDL
Nguyễn T. Đà & Kim LiênHCT’s Photobooth
Định kỳ hàng tháng$10,005.00
Ẩn Danh$120.00
Bán bánh Chưng v.v...tại HCTết$389.50
BS Bui Xuan Nhiep$60.00
Chi Hung Ton$400.00
Chuong Dinh Ba$50.00
Dieu Thanh & Dieu Thinh$100.00$500.00
Donation box (BS Nhiếp & AC HC)$727.00
Donation box tại Hội Chợ Tết$726.15
Duong Loan$3,060.00
Duong van Hoa & GĐ$760.00
Ho Trong Giao$200.00
Kim, Ru & Hien$500.00
Lao Lân - Lao Vĩnh Chương$300.00
Lien Kim Dao$30.00
Luong Philip$100.00
Nguyen Lan / Quốc Dũng$200.00
Nguyen thi Kim Anh$100.00
Nguyen Thi Thanh$50.00
Nguyen Thuc$100.00
Nguyễn Tuyến/ Huỳnh Thương$400.00
Quang Huong$300.00
Son Hien$200.00
Tran Hong Lac$100.00
Trinh Yen Nga/ Yen Xuoi$180.00
Van thi Can$100.00
Vu Thi Cong$100.00
TỔNG CỘNG$5,312.65$780.00$10,305.00$3,460.00
Total$19,857.65